Leveringsbetingelser

1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Midtsveen Tanktransport AS (”Selger”) til næringsdrivende eller det offentlige (”Kjøper”). Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som...